Przeglądy Budowlane - okresowa kontrola budowlana, okresowa kontrola obiektów budowlanych
Zamowienia
Imię i nazwisko / nazwa firmy:
Adres firmy:
Ilość obiektów do kontroli:
Kontrola jednoroczna:
Kontrola pięcioletnia:

Rodzaj kontroli:

budowlana
  sanitarna
  pomiary elektryczne
Telefon kontaktowy:


loga
Aleksander de Silva, Białystok, NOT, Przeglady Budowlane i orzeczenia techniczne, opinie i oceny techniczne, nadzory inwestorskie, przeglądy obiektów budowlanych, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kontrole budów, projekty remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, ekspertyzy. Rzeczoznawstwo i obsługa inwestycji.